Kancelaria Notarialna

Kancelaria Notarialna

Marcelina Kita-Kuśnierz, Dominika Salej s.c.

40-035 Katowice ulica Jana Kochanowskiego 18/4
tel.: 32 723 13 80
fax: 32 723 13 81
femail: ks@notariusz-kochanowskiego18.pl 

Marcelina Kita – Kuśnierz

Marcelina Kita – Kuśnierz

Notariusz Marcelina Kita – Kuśnierz ukończyła studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, następnie odbyła aplikację notarialną i pracowała w charakterze asesora notarialnego, a w dalszej kolejności jako zastępca notarialny w kancelarii notarialnej Aleksandry Lesiak i Ewy Siwińskiej w Katowicach.

Dominika Salej

Dominika Salej

Notariusz Dominika Salej ukończyła studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, następnie odbyła aplikację notarialną i pracowała w charakterze zastępcy notarialnego w kancelarii Łukasza Nowaka i Saturnina Ociessy w Sosnowcu oraz ukończyła podyplomowe studia w zakresie prawa gospodarczego i handlowego.

Czynności i opłaty

Zgodnie z art. 79 Prawa o notariacie notariusz dokonuje między innymi następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne (np. umowy sprzedaży nieruchomości),
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (notarialne stwierdzenie nabycia spadku),
 • sporządza poświadczenia (np. poświadczenie podpisu),
 • spisuje protokoły (np. protokół walnego zgromadzenia spółki akcyjnej),
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty lub dane na informatycznym nośniku danych,
 • doręcza oświadczenia,
 • sporządza projekty aktów i oświadczeń,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.

Za wykonywane czynności notariusz pobiera taksę notarialną na podstawie Rozporządzenia z dnia 28.06.2004r. Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2013.237 j.t.), powiększoną o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki VAT. Przy dokonywaniu określonych czynności notariusz zobowiązany jest pobrać gotówką i przekazać właściwym instytucjom państwowym następujące podatki i opłaty:

 • opłatę sądową,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od spadków i darowizn.

W celu ustalenia wymaganej dokumentacji dla sporządzenia określonej czynności notarialnej oraz wysokości opłat prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z kancelarią. Z przyjemnością odpowiemy na każde Państwa pytanie.

Kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
MARCELINA KITA – KUŚNIERZ, DOMINIKA SALEJ S.C. 40-035 Katowice ulica Jana Kochanowskiego 18/4

tel.: 32 723 13 80
fax: 32 723 13 81
email:
ks@notariusz-kochanowskiego18.pl

numer konta 22 1050 1214 1000 0092 0676 4897
numer konta depozytowego 70 1050 1214 1000 0092 0676 5779
NIP 954-275-27-87, REGON 360616191

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00.
Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość indywidualnego ustalenia dogodnego dla Państwa terminu czynności
notarialnej, w tym również poza godzinami urzędowania. Kancelaria dysponuje bezpłatnym miejscem parkingowym
przeznaczonym dla klientów, usytuowanym naprzeciwko wejścia do budynku, w którym znajduje się kancelaria.

Ładowanie..